Фото Йоакима Свальберга

28.09.22 в Teatro Romano di Ostia Antica, Италия.28.09.22 в Teatro Romano di Ostia Antica, Италия.02.06.2017 на концерте.09.05.2012 на Fillmore Silver Spring в США.24.02.2012 на концерте.24.02.2012 на концерте.